:. Haberler
  Bilişim
  Dünya
  Eğitim
  Ekonomi
  Kültür Sanat
  Politika
  Sağlık
  Spor
  Yaşam

  :. Gruplar
  Hava
  Söyleşiler
  Yazarlar

“Model Türkiye’yi görmek ya da görmemek” 
Mert Aslan   ( altar42@hotmail.com )


Belirli fiziksel veya ruhsal engelleri olan veya olduğuna inanan kimselerin tipik özelliklerinden biri, kendilerini sürekli olarak başka birileri ile karşılaştırmaktır. Kuşkusuz, aynı zamanda bir tür takıntı (obsesyon) dır bu. Bireylerin düşünme biçimleri ile toplumların genel eğilimleri arasında şaşırtıcı sayıda koşutluklar olduğunu göz önüne aldığımızda, Türkiye’de öteden beri tartışılan kimi konuların arka planına geçerek daha sağlıklı çözümlemeler yapabileceğimizi düşünüyorum.

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ten itibaren daha köklü ve sistematik olarak yüzünü Batı Uygarlığına çevirmiş bir ülkedir. “Çağdaş uygarlık projesi”, bugün itibariyle kendini önemli ölçüde realize etmiş olmakla birlikte, yine de genel görünüşümüz için “doğu-batı karışımı” ifadesinden daha uygun bir tanımlama bulmakta zorluk çektiğimi itiraf etmek isterim. İlgili proje halen yürürlüktedir; ancak dediğim gibi, görüntüye bakılırsa bugün için tam olarak batılı ya da doğulu olduğumuzu söyleyebilmek asla olanaklı değildir. Bu her şeye rağmen özgün bir tablo sayılabilirse de, salt bu nedenle toplum olarak bir parça kompleksli ve karşılaştırmacı olmamız çok doğaldır.

Hatırlarsanız, bu ülkede çok uzak olmayan bir geçmişe kadar “Türkiye İran mı olacak?” endişe ve tartışmaları gündemi hayli meşgul etmiştir. Bugün ise, başka bir ülke aynı tartışmanın öznesi haline gelmiş durumdadır: Malezya… Gelmiş olduğumuz aşamada sevindirici olan gelişme, benzemekten korktuğumuz ülke konusunda kayda değer oranda terfi etmiş olmamızdır.

Fazla detaya girmeyeceğim; ancak pek iyi bilinmese de, İran temelde askeri ağırlıklı kapalı bir rejimdir. İslam’da düzenli silahlı güçlerin değil, hukukun üstünlüğü esastır. İlave olarak, bizzat toplumun kendisinin adaletin sağlıklı işleyişi konusunda denetim görevini üstlenmesi beklenir. İran ise, devletin resmi bir mezhebi olmaması gerektiği ilkesine aykırı olarak, onun şii yorumunu devletin resmi mezhebi olarak anayasasına koymuştur ve Allah’ın cennete veya cehenneme gitmeyi hak etme noktasında esas kabul ettiği özgür istem gücünü çok da önemsemeyen bir tutumla insanları belirli davranış modellerine zorlayan bir motivle hareket etmektedir; oysa ki, “Dinde zorlama yoktur” sözü bir yönüyle, “Din, münafık üreten bir mekanizmaya dönüş (türül) memelidir” demektir. Dürüst olmak gerekirse, bırakın İslamiyet’in ayrıntıda kalan bir yığın hükümlerini, temel parametreleri konusunda bile tatmin edici düzeyde uzlaşamayacağımız Şia geleneği, bizim için gerçekten olanaksız bir projedir.

Belki biraz iddialı bir yaklaşım olacak; ama eğer Türkiye Avrupa Birliği katılım müzakerelerine başlamış demokratik bir ülke değil de Suriye veya Fas gibi bir üçüncü dünya ülkesi olsaydı bile, kıyamete değin İran tipi bir rejime dönüşemezdi. Çünkü, tümüyle farklı tarihsel süreçlerin ürünü olan dini, kültürel ve siyasal yapılarımız vardır. Ayrıca, ekonomik açıdan da birbirimize benzer bir halimiz yoktur. İçeriden baktığımız için pek iyi göremediğimiz bir şey var ki, gerek ekonomik ve siyasal gelişmişlik düzeyimiz, gerekse iletişim teknolojisinde ulaşmış olduğumuz şu noktada, özellikle de sayısal ve nitel açıdan diğer pek çok Avrupa ülkesindekilerden daha etkin olan görsel medya organlarımız vasıtasıyla Ortadoğu, Balkanlar, Orta Asya ve hatta Kuzey Afrika bölgelerinde yaşayan toplumlar tarafından yoğun bir ilgiyle izlenen ve modellenen bir ülke konumuna gelmiş bulunan Türkiye, korkulanın tam tersine İran toplumuna bile kendini güçlü bir biçimde ihraç etmeye çoktan başlamış durumdadır.

Örneğin, bu iki ülkenin kendi yurttaşlarına aralarında serbest dolaşım ve yerleşme hakkı vermiş olduğunu varsaymış olsak, hemen hiçbir Türk yurttaşının İran’a gitmek istemeyeceğini; aksine oradan gelecek göç dalgalarına karşı Türkiye’nin ertesi gün sınırlarını kapatmak zorunda kalacağını rahatlıkla öngörebileceğimizi düşünüyorum. Sanırım bu gerçeği açıklıkla gören kimi etkin çevreler, daha fazla komikleşmemek için başka bir öcü bulmak gerektiğini düşünmeye başlamış ve akıllarının sınırlarını zorlayarak araya araya Malezya’yı bulmuşlardır.

Malezya bize, biz de Malezya’ya belli konularda benziyor olabiliriz. Malezya, en azından serbest piyasa ekonomisi modeli içinde dünya ekonomileri ile önemli ölçüde bütünleşmiş çok kültürlü demokratik bir ülkedir. Bu açıdan, örneğin Fransa ile ortak paydaları olabildiği kadar Türkiye ile de benzerlikleri olacaktır; ama illa da onu kendimize benzetmek veya ona benzemek kaygıları içinde bir tartışmayı sürdürmek, deyim yerindeyse yongasız bir saçmalıktan ibarettir.
Kehanette bulunmuyorum. Yalnızca, mevcut koşullara bakarak geleceği kestirmeye çalışıyorum: Herkes, rahat uyumalıdır. Son beş yıl içinde hızlı bir reform süreci eşliğinde, sözgelimi milli gelirini 180 milyar dolardan 400 milyar dolara, ihracatını ise 20 küsür milyar dolardan 100 milyar doların üzerine çıkarmayı başarmış olan Türkiye, kendisinden başka hiçbir şeye benzemeyecek ve çok ciddi bir kaos olmadığı sürece kendi öz kaynaklarına yaslanıp üretmeye devam ederek en fazla yedi yıl sonra ekonomik ve demokratik evrimini tamamlamış bir istikrar ve mutluluk adası olarak dünyanın en büyük çekim merkezlerinden biri haline gelecektir. Böylelikle, küresel siyasetin de en güçlü ve saygın aktörlerinden biri olacaktır. Bu gerçeği anlamayan ve boyuna birilerinin kuyruğuna takılacağımız korkusunu pompalayanlar, hiç değilse şu sözün doğruluğunu başarıyla kanıtlıyorlar: “Hiç kimse, görmek istemeyen kadar kör değildir.”

Kısacası, sadece inanmıyor, aynı zamanda biliyorum ki, bu ülkede yaşayan herkesin her gittiği yerde sırf Türkiye’nin yurttaşı olmaktan dolayı onur duyacağı günler çok uzak değildir…


Köşe Yazısı Hakkındaki Yorumlarınız ( Toplam 3 yorum yapılmış )

Mert Aslan [ 2007/10/12 23:40 ]
Mrb sevgili AYŞEGÜL... Seni, tamamen anlıyorum ve teşekkür ediyorum. Sanırım, yorumunda konu biraz dağılmış. Yazımda, dine veya dindar birilerine göndermede bulunmuş değilim. Sadece, somut verilere dayalı bir tahlil yaptım ve verdiğim rakamları da her isteyen TÜİK'in sitesinde bulabilir. Ayrıca, İslam'ı referans alan kimselerden birer melek olmalarını beklemekten ve yaptıkları hataları İslam'ın ve diğer dindarların üzerine yıkma kolaylığından vazgeçmek gerekir. Onlar da insandır ve insanlar hata yaparlar. Eğer onları beğenmiyorsak, suçlayarak rahatlamak yerine kendimiz İslam'ın doğru versiyonunu öğrenerek daha olgun ve uygar bireyler olabiliriz. Sonuçta, İslam'ın bizden istediği şey olabildiğince kibar, uygar ve nitelikli birer ''insan'' olmamız değil midir? Demokratik katılımınız için tekrar ve yürek dolusu teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın...
ayşegül [ 2007/10/12 03:06 ]
hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir.yazıya objektif yaklaşıldığında iyi niyet seziliyor.fakat toplumdaki bu arınma halini anlamak gerek.madem bu denli dinine düşkün bu toplum bu suçlar bu yaşanalar neden ve niye.yoksa samimi mi değiller.partilre oy verirken refarans aldıkları din neden hayatlarında değil.iyiliği de kötülüğü de arafa hapsettik.yani dinin de kullanılabilirliği bittiğinde tüm kapılar kapandığında suçu atacak kimse kalmayacak geriye-dinin kullanılmasın diyorum yanlış yorumlanmasın- Bütün hatalardan bütün sapmalardan bütün günahlardan bir ders çıkartmak adına kirleniyoruz yoksa içimizde ne arar pislik, saf sudan yapılmış insanoğlu, işi biliyoruz, derdimiz görünüşü kurtarmak, hadi bunu da anladım diyelim, ama başkalarının görünüşünü sırf bizimle aynı değil diye çekiştirmek... Bu enerji, kendinde bu hakkı bulma hali nereden geliyor... Biri bana söylesin lütfen.fakat bir de korkanların nedenlerine de bakmak sorunun görününürlüğünü daha net ortaya çıkartabilir mi?
alev [ 2007/10/08 12:34 ]
İnsan ilişkilerinde olduğu kadar, siyasi konularındaki tespitleri de özgün,farklı ve somut yaklaşımları olan oldukça keyifli bir yazı. Şunu özellikle belirtmek isterim ki ulusal çapta hazırlanmış başka yazılar dahil Malezya ve İran konusunda hiç bu kadar gerçekçi değerlendirmelere rastlamamıştım. Ekonomik tespitler ve kültürel farklılıklar oldukça derin analizlerle sunulmuş. Hala endişeleri ve korkuları olanlara laf yerine fikir üretmenin güzelliğinde hazırlanmış bu yazının iyi bir cevap olacağına inanıyorum. Elinize ve yüreğinize sağlık hocam.

 


Yazarın Tüm Yazıları
 2009.02.16 -  Çokeşliliğe “hayır” mı diyorsunuz?
 2009.02.10 -  Kadının Mahremiyet Evi
 2009.02.02 -  Öğrenmenin dayanılmaz tadı
 2009.01.26 -  Hadis tercümesinde taşralı ağzı
 2009.01.17 -  Bilin bakalım! Erkekler insan mıdır, bankomat mıdır?
 2009.01.12 -  Ergenekon dalgalarında kısa bir sörf
 2009.01.05 -  Kadınlar iletişim beceriksizi mi yoksa?
 2008.12.29 -  Cennetin ve cehennemin fragmanları
 2008.12.23 -  Anti-depresif öneriler
 2008.12.16 -  Sen olmazsan cennet solmaz mı?
 2008.12.07 -  İyilik ve kötülüğün kimyası
 2008.12.01 -  Allah sevgisinde kıskançtır
 2008.11.24 -  Yazma yetisi üzerine iki çift söz
 2008.11.16 -  Anneler ve sevgililer
 2008.11.11 -  Sırlar harikadır. Ta ki yakalanıncaya kadar…
 2008.11.03 -  Geğiren tanrıçalar
 2008.10.27 -  Masumiyet insana en çok yakışandır
 2008.10.20 -  Demirel: Eski Siyasetin Büyük Mavrası…
 2008.10.13 -  Aldatan Erkeklere Kuşbakışı
 2008.10.08 -  Aldatan Kadınlara Kuşbakışı
 2008.09.29 -  Kadınlık nelere kadirdir!
 2008.09.22 -  İnsanlardan uzaklaştıkça Tanrı’ya mı yaklaşıyoruz?
 2008.09.15 -  Tesettür Kutsal kitabın ne tarafındadır?
 2008.09.08 -  Kutsal gerdek
 2008.09.01 -  Allah’ı Sevme Sanatı
 2008.08.25 -  Hıristiyan Mü’minler
 2008.08.17 -  Tutsaklığı sevmek
 2008.08.10 -  Dilek Tepesi
 2008.07.27 -  Bir çiçekle de bahar olurmuş
 2008.07.15 -  Dante Beatrice’e kavuşsaydı…
 2008.07.07 -  NLP’den ışıltılı kareler (2)
 2008.06.30 -  Karanlık mağaraların zavallı yarasaları
 2008.06.23 -  NLP'den ışıltılı kareler (1)
 2008.06.14 -  Cennette kadın figürü
 2008.06.08 -  "Yürek Acısı"
 2008.06.02 -  Erkeği tutmak kolay mı sanırsınız?
 2008.05.24 -  Her ölüm vakitsizdir
 2008.05.14 -  Reinkarnasyon
 2008.05.05 -  Kölenin öyküsü
 2008.04.28 -  İlahiyatçılar Hz.Muhammed'ten daha mı iyi biliyor?
 2008.04.21 -  Kadınlar cennetine hoşgeldiniz!
 2008.04.15 -   Biraz daha episteme,biraz daha özlem...
 2008.04.07 -  Bir kibir abidesine
 2008.03.31 -  Kadınlar erkekten ne duymak ister?
 2008.03.24 -  Repertuarımdaki üç kırık hayat
 2008.03.16 -  Kadınlarla hala tartışıyor musunuz?
 2008.03.10 -  Yoksa bu bir rüya mıydı?
 2008.03.02 -  Kadınlar ve tapınaklar
 2008.02.24 -  Hiç kimsenin kadınları
 2008.02.17 -  Ölüden isteme ile diriden istemenin farkını rica edeyim
 2008.02.12 -  Tanrı'nın yeryüzündeki başyapıtı üzerine
 2008.02.05 -  Sıradan ve yüce, yakışıklı ve bayağı
 2008.01.28 -  İdeolojik ve toplumsal baskıya karşı bireysellik
 2008.01.24 -  Aldatan Kadınlara Kuşbakışı
 2008.01.21 -  Nietzsche, Marks veya Tanrı’ya Küsmek
 2008.01.14 -  Yoksa bu fakiri aşktan bihaber mi sanırsınız?
 2008.01.07 -  Kadınınıza yüreğinizle dokundunuz mu hiç?
 2007.12.31 -  Dört Kitaba Sığmazsan, Sen Ne İşe Yararsın?!
 2007.12.24 -  Kadınların Gizli Dünyası Üzerine
 2007.12.16 -  Sosyal Demokratların Reel Politik Dramı
 2007.12.10 -  “En yakın dostum katilim olur mu?”
 2007.12.03 -  İnin O Şatodan Aşağıya!
 2007.11.26 -  “Çift Gerektirmeli Bir Tanrısal Adalet Sarmalı” -Özeleştirel bir yaklaşım-
 2007.11.18 -  Müslümana Sopa Caiz midir?
 2007.11.11 -  Sevgili Erkekler! Türk Kadınları Size Hiç Bakmıyor mu?
 2007.11.05 -   “Hz. Muhammed ve etkin dinleme sanatı”
 2007.10.29 -  Kahrolsun PKK veya kötü reklam yoktur
 2007.10.22 -  Barda oturan adamın düşleri
 2007.10.15 -  “Feminizm gerçekten feminin (dişil) bir akım mıdır?”
 2007.10.08 -   “Model Türkiye’yi görmek ya da görmemek”
 2007.10.01 -  “Aldatılan Adamın Komedyası”
 2007.09.24 -  Kadınların cebi neden yoktur
 2007.09.20 -  Benim adım aşk
 2007.09.17 -  Herkese merhaba!
Aslan Korkmaz gelirken, Tuzcuoğlu giderken…
Lokman Koyuncuoğlu
Çokeşliliğe “hayır” mı diyorsunuz?
Mert Aslan
Otur oturduğun yerde
Memduh Nihat Ada
Davos Krizi; Erdoğan milat attı, Perez yavuz hırsız.
Taner Aydın
Affan Dede'ye para saydım
Mustafa Azılıoğlu
Boya boya çek
Huriye Karnap
Her ıslanan anlamaz!
Semra Hoyraz
MÜSİAD Farkı
Aydoğan Deveci
Davos ve sonrası…
Dr.Ali Can
Anlatma Sanatı
Alev Ayyıldız
Yapboz
Nadide Ü.Altıparmak
Göçmen Kuştu Kalbim
Hakan Bahçeci
 

Bu Site Konda İletişim ve Medya Grubunundur.
E-Posta: bilgi@haberkonya.com