:. Haberler
  Bilişim
  Dünya
  Eğitim
  Ekonomi
  Kültür Sanat
  Politika
  Sağlık
  Spor
  Yaşam

  :. Gruplar
  Hava
  Söyleşiler
  Yazarlar

Bu Türkler Hakikaten Çılgın! 
Murat Can   ( mrt.can@mynet.com )

Her insanyn hayatynda bir takym tabular, yykylmasy zor önyargylary mutlaka vardyr diye dü?ünürüm ben. Her ne kadar Amerika ba?kanlaryndan hangisi bilmiyorum ama “bütün genellemeler yanyly?tyr, buda dahil” dese de, ilk cümlede ki dü?üncemin do?ru oldu?unu kanaatindeyim.

Y?te o bahsetti?im ön yargy bende popülist yapytlara kar?y abartyly bir ?ekilde var.

Ylke olarak genelde popüler olandan uzak durmaya çaly?my?ymdyr hep. Müzi?in eskimeyenini, sinemanyn kalitelisini, kyyafetin klasi?ini ve kitabyn gerçek bir yapyt olanyny takip etmeye çaly?yr, bunun içinde her zaman azami gayret gösteririm.

Bu konuyla ilgili yakyn zamanda yapylan sinema tarty?malaryny hatyrlarsynyz. Hani Ahmet Hakan “Türk Filmlerine gitmeyin” demi? ve ortalyk bir birine girmi?ti. O günlerde Ahmet Hakan’yn bu ça?rysyny savunmu? ve gerçekten popüler ve çok reklamy yapylan bu filmlerin bir i?e yaramayaca?yny söylemi?tim. Nitekim insanlaryn günlerce konu?tu?u bu filmlere gitmemeyi de hep tercih etmi?tim.

Bezer bir durumu bu günlerde kitap alanynda ya?ady?ymy ifade etmek isterim.

Çok konu?ulan “?u Çylgyn Türkler” kitabyny biliyorsunuzdur. En azyndan duymu? ve kulak a?inaly?ynyz vardyr. Bilmeyenler için söyleyim Kurtulu? mücadelesini anlatan tarihi bir roman bu kitap. Çok konu?ulmasy beni ürkütse de “bizi anlatyyor hadi bu sefer önyargylary byrakyp ?u kitaby okuyalym” diye geçirdim aklymdan. Nihayet bir tane alyp eve kendimi atynca kitaby okumaya ba?ladym.

Çok konu?ulan ve kime sorsanyz mükemmel bir kitap dedikleri ?u Çylgyn Türkler’i okudu?umda ise tam bir dumur ya?adym.

Ynsanlaryn be?enilerini ifade ederken objektif ve seçici olmady?y kanaatine ise hemen oracykta sahip oldum diyebilirim.

Bakyn benim o müthi? kitap hakkyndaki tespitlerim.

1.Kitap inanylmaz sy?, kronolojik olaylary ard arda dizerek yazylmy?, konu örgüsü çok kötü bir kitap.

2.Yazaryn kesinlikle bir roman yazary olmady?yny dü?ünüyorum, zira cümleler tekdüze, kendimi zorlayarak 150 sayfa okumama ra?men tek bir devrik cümle görmedim. Hepsi öznesi sonda ve kysa cümleler. Bunun ne zarary olur diyebilirsiniz? Ancak yanylyrsynyz. Zira romanda anlatymy güçlendiren ve süsleyen kullanylan cümlelerin yapysydyr. Nitekim romanyn dilinin çok kötü ve basit oldu?unu gördüm.

3.Yazar çok ideolojik, Ystanbul Hükümeti tamamen hâyin yakla?ymy son derece tarih bilincinden uzak bir yakla?ym, zira bugün padi?ahyn Mustafa Kemal’i bizzat kendisi kurtulu? mücadelesi için gönderdi?i tarty?malarynyn ve bunun ispatlarynyn konu?uldu?u bir ortamda yazaryn bu bilgilere kapaly kalmasy bende art niyetli oldu?u dü?üncesini uyandyrdy.

4.Okumaktan kesinlikle tat alynamayacak bir kitap oldu?u da dü?ündü?ümü ifade etmeden geçemeyece?im.

Evet bir kez daha ?unu gördüm ki, insanlaryn be?enisi ne yazyk ki reklamdan etkileniyor ve ne yazyk ki insanlarymyz popüler olanyn kaliteli ve güzel oldu?unu dü?ünüyor belkide ço?unlu?a uymak için.

Do?rusunu isterseniz, ço?u zaman syradan bir yabancy filmin bizim o mükemmel denilen Türk filmlerinden daha kaliteli oldu?unu görmek beni üzüyor.

Son bir ayda okudu?um birkaç kitaptan sonra ?u Çylgyn Türkler’i okumak do?rusu bana i?kence kadar a?yr geldi. Hele hele Yskender Pala’nyn Bâbil’de Ölüm, Ystanbul’da A?k ve Mehmet Niyazi’nin Çanakkale Mah?erini yeni elimden byrakty?ymy dü?ünürseniz, bu iki kitaptaki mükemmel anlatymyn yanynda bu kitabyn çok ucuz bir roman oldu?unu dü?ünüyorum.

Bence ilkö?retim ders kitaplaryndan kurtulu? sava?yny okursanyz hem daha çok zevk alyr hem de biraz olsun gerçeklere yakla?yrsynyz.
Köşe Yazısı Hakkındaki Yorumlarınız
Şu ana kadar yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?

 


Yazarın Tüm Yazıları
 2008.02.18 -  Yakalayın Paçasından…
 2008.01.17 -  Fıstık’ın yararları…
 2007.12.25 -  Darbesiz atlattık.
 2007.12.18 -  Yaşasın Hıristiyan Muhafazakârlar.
 2007.10.30 -  Kültür takviyesi yaptım...
 2007.10.12 -  Hiç böyle olmamıştım…
 2007.09.15 -  Yarar’ın görevden alınması yanlış!
 2007.08.07 -  Konya’dan bakan çıkar mı?
 2007.07.19 -  Etliekmek sıktı, birazda bıçak arası yesem...
 2007.07.08 -  Er kişi niyetine!..
 2007.06.16 -  Milli Görüşçü'de var, şarap içen de!
 2007.06.09 -  "Baba'nın Canı Sağolsun..."
 2007.06.02 -  Nabız gezilerine başladım.
 2007.05.23 -  Laf olsun liste dolsun…
 2007.05.11 -  Meraklısına seçim tüyoları
 2007.05.04 -  Krizden nasıl kurtuluruz
 2007.04.21 -  Olabilir binaenaleyh!
 2007.03.09 -  Hiç yapmamıştım ama…
 2007.02.27 -  Bakın Şu Derde!
 2007.02.24 -  Yapmayın çocuklar…
 2007.02.14 -  Son Kale de Gitti…
 2007.02.05 -  Bizde yalan yoh, hilaf heç yoh…
 2007.01.25 -  Tembel içgüdü...
 2007.01.18 -  Battal emminin torunu!
 2006.12.05 -  İyi halt ettin!..
 2006.11.27 -  Elektrik şeyedemedim…
 2006.11.17 -  Bu bir veda değil başlangıç...
 2006.10.30 -  Al sana bir kaya!
 2006.10.25 -  Şarkılar söyleyerek koşardık ölüme.
 2006.10.18 -  Giyinir kendisi Afra’dan, yaklaşılmaz yanına tafra’dan
 2006.10.12 -  Devil Wears Prada!
 2006.10.09 -  Ben seni değil bu sevdayı bir ömür bekledim.
 2006.09.28 -  Düşündüren araştırma!
 2006.08.25 -  Kim Demiş Bunlar Uydurma Diye?
 2006.08.14 -  Döndürmeyin Onu Orda!
 2006.07.31 -  Patateste yok, arabada!
 2006.07.18 -  Affınıza Mahçuben; Kafama Birşey Takıldı!
 2006.07.06 -  Sen derdini git Marko Paşa’ya anlat!
 2006.06.26 -  Rejimi tehdit eden unsurlar var…
 2006.06.22 -  Tutmayın beni!
 2006.06.17 -  ÖSS' ye 6 önemli tavsiye.
 2006.06.02 -  Tembel Avrat Pazarı!
 2006.05.25 -  Elimizde Ne Kaldıki?
 2006.05.16 -  Yirmi kırk beş
 2006.05.05 -  İkisini de Tebrik Ediyorum!
 2006.04.27 -  Nasıl da Gördün Oralardan!
 2006.04.19 -  Olayın Peşindeyim. Hiç Merak Etmeyin!
 2006.04.06 -  Mihael ayısı uyandı!
 2006.04.05 -  En Ucuzundan Olsun!
 2006.03.27 -  Müslüman Değilsiniz!
 2006.03.17 -  Burama kadar getirdiniz birader!
 2006.03.07 -  Ben Bu İşte Tehlike Sezdim!
 2006.02.09 -  Şüphelerimde Haklı Çıktım!
 2006.01.26 -  İzini Belli Etmeyecen!
 2006.01.02 -  Haremlik Selamlık Fikrine Açık Destektir!
 2005.12.21 -  Nasıl Bakarsan Öyle Görürsün!
 2005.11.21 -  Cahil, Komik ve Araştırmacı Gazetecilik!
 2005.11.09 -  Buda Van’ın başka bir boyutu?
 2005.11.03 -  Van Halkı ve Öğrenciler Ne Düşünüyor?
 2005.10.17 -  Ramazan Meddahları !
 2005.10.13 -  Bu Türkler Hakikaten Çılgın!
 2005.10.04 -  Olacağı Zaten Buydu!
 2005.09.05 -  Açık Yeşiller Öne!..
 2005.08.22 -  Bu güzel kimin güzel
 2005.08.08 -  Yaşadıklarımızı yaşamasak!
 2005.07.21 -  Londra neden patladı?
 2005.06.06 -  İstanbul beni mahvetti!
 2005.05.27 -  Cesur ol Farkın Olsun!
 2005.05.24 -  Hangi Memleketi Kurtarmış?
 2005.05.12 -  Köşesiz Yazılar Tat Vermiyor!
 2005.04.28 -  Küme Düşmenin Asli Kriterleri Neler?
 2005.04.20 -  Onların Keşkeleri Çok!
 2005.04.13 -  Siyasete dair bir yazı...
 2005.04.05 -  Hayal Kırıklığı Yaşadılar.
 2005.04.01 -  AKP'den gidenler kaçıncı sıradan seçilmişlerdi?
 2005.03.22 -  Gazeteci Hep Muhalif mi Olur?
 2005.03.12 -  Uğur Özteke, Mehmet Baykan’ı yazmış
 2005.03.09 -  Ucuz siyaset eleştirisi nasıl yapılır?
 2005.02.25 -  Tecavüz ve Cinayetin Perde Arkası
 2005.02.16 -  İstifa Bekleniyor muydu?
 2005.02.08 -  Hassas mıyız; Maço mu?
 2005.02.01 -  Neden " Sakın Gitmeyin!" ?
 2005.01.10 -  Bu "Saf"a, Ben Aday Ol Dedim!
 2005.01.05 -  TRT Yıllarca Zulmetmiş.
 2004.12.31 -  Asıl sizin partiniz yanıyor!
 2004.12.27 -  Hasan Burada Sesini Yükselt.
 2004.12.23 -  Sübyan Başbakan’ıda Çarptım.
 2004.12.13 -  Evanjelist'lerin Babil Çıkarması !
 2004.12.07 -  Latif Clio'ya Neden Sığmıyor?
 2004.12.06 -  Geçen haftadan aklımda kalanlar...
 2004.11.19 -  Lokman Var mısın İddiaya?..
 2004.11.12 -  Arka Sayfa Güzeli!
 2004.11.06 -  Ne yani, artık sosyalleşemeyecek miyiz?
 2004.10.20 -  Hangisi daha yuvarlak..?
 2004.10.11 -  Evlenemiyorsanız Ajansa Buyurun!
 2004.10.01 -  Kızılcahamam’da Ne Yapılır? Biz Ne Yaptık?
 2004.09.06 -  Git gel Konya kaç saat?
 2004.08.08 -  Elindekinin Ne İşe Yaradığını Biliyor musun?
 2004.07.30 -  Sol elimde isyankar sazım!
 2004.07.01 -  Kör Ahmet’in kulakları çınlasın!
 2004.05.24 -  Bekliyorum!
 2004.05.19 -  Metroseksüel Kule City ve Muhafazakar Batıcılığım!
 2004.05.13 -  Maskeler düşsün!
 2004.05.05 -  Yök Neden Değişmeli?
 2004.04.16 -  Aha! Sana Metroseksüel Dedi!
 2004.04.13 -  Çimlere Basmak Yasaktır…
 2004.03.31 -  Demokrasi Tarihimizde Kale Devri Sona Erdi!
 2004.03.23 -  Bu gün seçim olsa sana mı vercem oyu?
 2004.02.27 -  Çakar Burnunun Üstüne Kırmızı Kartı…
 2004.02.25 -  Suat Ağabey Bizi Nargileye Götür…
 2004.02.11 -  Bu Programın Sunucusu Yasaklı!
 2004.01.15 -  CHP’den Ahmet Hakan’ da umudunu kesmiş!..
 2004.01.10 -  Kıbrıs’ta Çözüm Neden İstenmez ?
Aslan Korkmaz gelirken, Tuzcuoğlu giderken…
Lokman Koyuncuoğlu
Çokeşliliğe “hayır” mı diyorsunuz?
Mert Aslan
Otur oturduğun yerde
Memduh Nihat Ada
Davos Krizi; Erdoğan milat attı, Perez yavuz hırsız.
Taner Aydın
Affan Dede'ye para saydım
Mustafa Azılıoğlu
Boya boya çek
Huriye Karnap
Her ıslanan anlamaz!
Semra Hoyraz
MÜSİAD Farkı
Aydoğan Deveci
Davos ve sonrası…
Dr.Ali Can
Anlatma Sanatı
Alev Ayyıldız
Yapboz
Nadide Ü.Altıparmak
Göçmen Kuştu Kalbim
Hakan Bahçeci
 

Bu Site Konda İletişim ve Medya Grubunundur.
E-Posta: bilgi@haberkonya.com